CO2-Prestatieladder

Geerdink Markeringen B.V. heeft in 2020 het CO₂-Bewust Certificaat Niveau 3 behaald. Daar zijn we trots op. Als bedrijf willen we de CO₂ uitstoot reduceren zoals toegezegd in de Beleidsverklaring [3.B.1]. Over onze inspanningen zijn we transparant. Door op de vetgedrukte en onderstreepte trefwoorden te klikken kunt u de documenten inzien.

In 2018 hebben we voor het eerst enkele gegevens over de CO₂-uitstoot vastgelegd. Vanaf 2019 hebben we gezorgd voor een compleet beeld. Dat jaar geldt als basisjaar voor de CO₂-prestatieladder.

De CO₂-footprint van 2019 wordt hieronder grafisch weergegeven [3.A.1].

Afbeelding CO2-uitstoot Geerdink markeringen 2019 nieuw 3

De gegevens hebben betrekking op scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) CO₂-uitstoot conform richtlijnen van ISO 14064-1. Om de uitstoot van CO₂ te reduceren heeft Geerdink Markeringen B.V. de volgende reductiedoelstelling opgesteld:

We hebben onszelf tot doel gesteld om per ton omzet de CO₂-emissie m.b.t. scope 1 en 2 (directe een indirecte CO₂-uitstoot) en m.b.t. business travel te reduceren met 3% in 2024 en 5% in 2029 gerekend vanaf het referentiejaar.

De doelstelling is nader uitgewerkt in de laatste versie van het energie management actieplan [3.B.2].

Dat actieplan richt zich op:

1. Het terugdringen brandstofgebruik

– Samen met medewerkers brandstofverbruik reduceren;
– Door samen te rijden wordt het aantal gereden kilometers laag gehouden;
– Chauffeurs worden aangemoedigd om brandstof besparend te rijden (=het Nieuwe Rijden);
– Bij aanschaf of vervanging van materieel wordt overgaan naar energiezuiniger materieel waarbij de keuze voor een  elektrische variant wordt overwogen.

2. Gasverbruik reduceren

– Warmte op kantoor niet onnodig laten vervliegen.

3. Elektraverbruik verlagen

– Medewerkers betrekken bij reductie energieverbruik (apparaat uit bij geen gebruik).

Om inzicht te geven in de status van de maatregelen en in de CO₂-uitstoot wordt periodiek een rapportage [3.A.1] uitgewerkt. Zie Periodieke rapportage 2019, Periodieke rapportage 2020, Periodieke rapportage 2021 H1, Periodieke rapportage 2021, Periodieke rapportage 2022 en de Periodieke rapportage 2023 H1.

De wijze van interne en externe communicatie over de CO₂-footprint is vastgelegd in een communicatieplan [3.C.2], de reductiedoelstellingen en de geplande inspanningen zijn  vastgelegd in de laatste versie van het CO₂ Management Plan.

Door middel van een toolbox over de CO₂-Prestatieladder zijn medewerkers geïnformeerd en via reguliere overleggen en/of een nieuwsbrief blijven zij op de hoogte.

Via deze website houden wij u als belangstellende op de hoogte [3.C.1].

Zie bijvoorbeeld:

– Nieuwsbrief 2020-01 “Geerdink Markeringen B.V. gaat voor de CO₂-Prestatieladder”;

– Nieuwsbrief 2020-02 “Voortgang CO₂-Prestatieladder”;

– Nieuwsbrief 2021-01 “Voortgang CO₂-Prestatieladder”;

– Nieuwsbrief 2021-02 “Voortgang CO₂-Prestatieladder”;

– Nieuwsbrief 2022-01 “Voortgang CO₂-Prestatieladder”;

Nieuwsbrief 2022-02 “Voortgang CO2-Prestatieladder”;

Nieuwsbrief 2023-01 “Voortgang CO2-Prestatieladder”;

Nieuwsbrief 2023-02 “Voortgang CO2-Prestatieladder”.

Geerdink Markeringen B.V. draagt bij aan branche- en keteninitiatieven door een actieve rol in te vullen bij het volgend initiatief [3.D.1]:

– “Sturen op CO₂“ via de brancheorganisatie Cumela.

Dit meerjarig sectorinitiatief helpt om de sturing op CO₂-reductie te verbeteren door een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de te verwerken gegevens in de benodigde documenten. Daarnaast worden thema’s uitgewerkt met betrekking tot de meest elementaire emissie (brandstof) binnen de CUMELA sector. Zoals een beter inzicht in de verbruikscijfers (invalshoek A), de mogelijkheden tot reductie (invalshoek B) en hoe daarover intern en extern te communiceren (invalshoek C).

Het resultaat van de inspanningen wordt onder andere zichtbaar gemaakt in de Periodieke rapportage.

Meer info over de CO₂-prestatieladder is te vinden op de website www.skao.nl

Info mbt doorgevoerde wijzigingen:

Update 2023-2: Toegevoegd Periodieke rapportage 2023H1 en Nieuwsbrief 2023-02;

Update 2023-1: Toegevoegd Periodieke rapportage 2022H2 en Nieuwsbrief 2023-01;

Update 2022-2: Toegevoegd Periodieke rapportage 2022H1 en Nieuwsbrief 2022-02;

Update 2022-1:   Toegevoegd Periodieke rapportage 2021 en Nieuwsbrief 2022-01;

Update 2021-2:   Toegevoegd Periodieke rapportage 2021 H1 en Nieuwsbrief 2021-02;

Update 2021-1:   Toegevoegd Periodieke rapportage 2020 H1 en H2 en de Nieuwsbrief 2021-01;

Update 2020-3:   Toegevoegd het CO₂-Bewust-certificaat, niveau 3;

Update 2020-2:   Toegevoegd Periodieke rapportage 2019, Periodieke rapportage 2020H1 en de  Nieuwsbrief 2020-02;

Update 2020-1:   Aan website info over CO₂-Prestatieladder toegevoegd en de Beleidsverklaring (inclusief CO₂-reductiedoelstelling) en de Nieuwsbrief 2020-01 opgenomen.

Geerdink Markeringen logo